Uslovi korišćenja

1. Predstavljanje

Ovom veb stranicom upravlja Woodili Limited, The L. Plaza 367-375 Queen's Road Central Sheung Wan, Hong Kong. Izrazi „mi“ i „naš“ odnose se na
Woodili Limited, The L. Plaza 367-375 Queen's Road Central Sheung Wan, Hong Kong. Korišćenje naše veb stranice podleže sledećim uslovima korišćenja, koji se povremeno menjaju („Uslovi“). Uslove ćete pročitati zajedno sa bilo kojim uslovima, odredbama ili izjavama o odricanju odgovornosti na stranicama naše veb stranice. Molimo pažljivo pregledajte Uslove. Uslovi se odnose na sve korisnike naše veb stranice, uključujući, bez ograničenja, korisnike koji su pregledači, kupci, trgovci, prodavci i/ili autori sadržaja. Ako pristupite i koristite ovu veb stranicu, prihvatate i pristajete da se obavezujete i pridržavate Uslova i naše Politike privatnosti. Ako se ne slažete sa Uslovima ili našom Politikom privatnosti, niste ovlašćeni da pristupite našoj veb lokaciji, koristite bilo koju uslugu naše veb stranice ili izvršite narudžbinu na našoj veb stranici.

 2. Korišćenje naše veb stranice

Slažete se da ćete koristiti našu veb stranicu u legitimne svrhe, a ne u bilo koje nezakonite ili neovlašćene svrhe, uključujući bez ograničenja, kršeći bilo koji zakon o intelektualnoj svojini ili privatnosti. Pristajanjem na Uslove izjavljujete i garantujete da ste najmanje punoletni u svojoj državi ili provinciji prebivališta i da ste zakonski sposobni da sklopite obavezujući ugovor.

Slažete se da nećete koristiti našu veb stranicu za obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje bi predstavljale građansko ili krivično delo ili kršile bilo koji zakon. Slažete se da nećete pokušavati da ometate mrežu ili bezbednosne funkcije naše veb stranice ili da neovlašćeno pristupite našim sistemima.

Pristajete da nam dostavite tačne lične podatke, kao što su adresa e-pošte, poštanska adresa i drugi detalji za kontakt kako bismo dovršili vašu porudžbinu ili vas kontaktirali po potrebi. Slažete se da ćete odmah ažurirati svoj račun i informacije. Ovlašćujete nas da prikupljamo i koristimo ove informacije da bismo vas kontaktirali u skladu sa našom Politikom privatnosti.

3. Opšti uslovi

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome, bilo kada, iz bilo kog razloga. Zadržavamo pravo da izvršimo bilo kakve izmene na veb lokaciji, uključujući ukidanje, promenu, suspendovanje ili ukidanje bilo kog aspekta veb lokacije u bilo kom trenutku, bez najave. Možemo nametnuti dodatna pravila ili ograničenja za upotrebu naše veb stranice. Slažete se da ćete redovno pregledati Uslove i vaš kontinuirani pristup ili korišćenje naše veb stranice značit će da pristajete na bilo kakve promjene.

Slažete se da nećemo biti odgovorni ni vama ni bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmene, suspendovanje ili ukidanje naše veb stranice ili bilo koje usluge, sadržaja, funkcije ili proizvoda ponuđene putem naše veb stranice.

4. Proizvodi ili usluge

Sve kupovine putem naše veb stranice zavise od dostupnosti proizvoda. Možemo, po sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine koje se nude na našoj veb lokaciji ili ograničiti prodaju naših proizvoda ili usluga bilo kojoj osobi, domaćinstvu, geografskom regionu ili jurisdikciji.

Cene naših proizvoda mogu se promeniti, bez najave.

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da odbijemo narudžbine, uključujući, bez ograničenja, narudžbe za koje se čini da su ih dali distributeri ili preprodavci. Ako verujemo da ste dali lažno ili prevarantsko naređenje, imaćemo pravo otkazati nalog i obavestiti nadležne organe.

Ne garantujemo za tačnost boje ili dizajn proizvoda na našoj veb stranici. Trudili smo se da boja i dizajn naših proizvoda budu što tačnije prikazani na našoj veb stranici.

5. Veze do nezavisnih veb lokacija

Veze sa ili do veb lokacija izvan naše veb stranice namenjene su samo radi lakšeg korišćenja. Ne pregledamo, ne odobravamo, ne odobravamo i ne kontrolišemo i nismo odgovorni za bilo koje veb lokacije povezane sa ili na našu veb lokaciju, sadržaj tih veb lokacija, na njima imenovane treće strane ili njihove proizvode i usluge. Povezivanje sa bilo kojim drugim mestom na vaš je vlastiti rizik i nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu u vezi sa povezivanjem. Veze do softverskih veb lokacija koje se mogu preuzeti služe samo iz praktičnih razloga i nismo odgovorni za bilo kakve poteškoće ili posledice povezane sa preuzimanjem softvera. Korišćenje bilo kog preuzetog softvera regulisano je uslovima ugovora o licenciranju, ako postoji, koji prati softver koji se isporučuje uz njega.

6. Korišćenje komentara, povratnih informacija i drugih prijava

Priznajete da ste odgovorni za informacije, profile, mišljenja, poruke, komentare i bilo koji drugi sadržaj (zajednički, „Sadržaj“) koji objavljujete, distribuirate ili delite na našoj veb lokaciji ili uslugama dostupnim u vezi sa našom veb lokacijom. Dalje potvrđujete da imate punu odgovornost za Sadržaj, uključujući, ali ograničena na, u pogledu njegove zakonitosti i zaštitnog znaka, autorskih prava i drugog vlasništva nad intelektualnom svojinom.

Slažete se da bilo koji Sadržaj koji ste podneli kao odgovor na naš zahtev za određenom prijavom možemo da ga uredimo, prilagodimo, izmenimo, ponovo napravimo, objavimo ili distribuiramo. Dalje se slažete da nismo dužni da održavamo bilo koji Sadržaj u poverenju, da plaćamo naknadu za bilo koji Sadržaj ili da odgovaramo na bilo koji Sadržaj.

Slažete se da nećete objavljivati, distribuirati ili deliti bilo koji Sadržaj na našoj veb lokaciji koji je zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakom, patentom ili bilo kojim drugim vlasničkim pravom bez izričitog pristanka vlasnika takvog vlasničkog prava. Dalje se slažete da vaš Sadržaj neće biti nezakonit, uvredljiv ili nepristojan, niti će sadržati bilo kakav zlonamerni softver ili računarski virus koji bi mogao uticati na rad naše veb stranice. Bićete odgovorni isključivo za bilo koji Sadržaj koji napravite i njegovu tačnost. Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koji Sadržaj koji ste objavili vi ili bilo koja treća strana.

Zadržavamo pravo da vam uskratimo mogućnost objavljivanja na našoj veb lokaciji i da uklonimo i / ili izbrišemo bilo koji Sadržaj koji smatramo neprikladnim. Pristajete na takvo uklanjanje i / ili brisanje i odričete se bilo kakvih zahteva protiv nas zbog uklanjanja i / ili brisanja vašeg Sadržaja.

7. Vaši lični podaci

Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti da biste saznali kako prikupljamo, koristimo i delimo vaše lične podatke.

8. Greške i propusti

Imajte na umu da naša veb lokacija može sadržati tipografske greške ili netačnosti i možda neće biti potpuna ili aktuelna. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da izmenimo ili ažuriramo informacije u bilo kom trenutku, bez prethodne najave (uključujući i nakon što je porudžbina predata). Takve greške, netačnosti ili propusti mogu se odnositi na opis proizvoda, cene, promociju i dostupnost i zadržavamo pravo da otkažemo ili odbijemo bilo koju porudžbinu na osnovu netačnih informacija o cenama ili dostupnosti, u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom.

Ne obavezujemo se da ćemo ažurirati, modifikovati ili razjasniti informacije na našoj veb lokaciji, osim ako to zahteva zakon.

9. Izjava o odricanju odgovornosti i ograničenje odgovornosti

Preuzimate svu odgovornost i rizik u vezi sa vašom upotrebom naše veb stranice, koja se pruža „takva kakva jeste“, bez bilo kakvih garancija, izjava ili bilo kakvih uslova, bilo izričitih ili podrazumevanih, u vezi sa informacijama kojima se pristupa sa ili putem naše veb stranice, uključujući i bez ograničenja, sav sadržaj i materijali i funkcije i usluge koje se pružaju na našoj veb lokaciji, a sve se pružaju bez ikakvih garancija, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije u vezi sa dostupnošću, tačnošću, kompletnošću ili korisnošću sadržaja ili informacija, nesmetan pristup, i bilo koja garancija vlasništva, nekršenje, prodajnost ili pogodnost za određenu svrhu. Ne garantujemo da će naša veb lokacija ili njeno funkcionisanje ili sadržaj i materijal usluga koje su na taj način dostupne biti blagovremeni, sigurni, neprekinuti ili bez grešaka, da će se ispraviti nedostaci ili da će naše veb stranice ili serveri koji čine našu veb stranicu dostupni su bez virusa ili drugih štetnih komponenti.

Korišćenje naše veb stranice je na vaš vlastiti rizik i vi preuzimate punu odgovornost za sve troškove povezane sa vašom upotrebom naše veb stranice. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem naše veb stranice.

Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo koju direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu slučajnost vama, ili našim povezanim kompanijama, ili njihovim odgovarajućim dobavljačima sadržaja ili usluga, ili bilo kom od naših ili njihovih odgovarajućih direktora, službenika, agenata, dobavljača, dobavljača ili zaposlenih. , posledična, primerna ili kaznena šteta, gubici ili uzroci radnje, ili izgubljeni prihod, izgubljena dobit, izgubljeni posao ili prodaja ili bilo koja druga vrsta štete, bilo da je zasnovana na ugovoru ili deliktu (uključujući nemar), stroga odgovornost ili na bilo koji drugi način od vaše upotrebe ili nemogućnosti korišćenja ili izvođenja naše veb stranice ili sadržaja ili materijala ili funkcionalnosti putem naše veb stranice, čak i ako smo obavešteni o mogućnosti takve štete.

Određene jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenje odgovornosti ili izuzeće ili ograničenje određene štete. U takvim jurisdikcijama neka ili sva gore navedena odricanja od odgovornosti, izuzeća ili ograničenja možda se neće odnositi na vas i naša odgovornost će biti ograničena na maksimalnu meru dozvoljenu zakonom.

10. Odšteta 

Slažete se da ćete nas braniti i obeštetiti i držati nas i naša povezana lica bezopasnim ,, i naše i njihove direktore, službenike, agente, dobavljače i zaposlene od bilo kakvih gubitaka, obaveza, potraživanja, troškova (uključujući pravne takse) na bilo koji način koji nastanu od, u vezi sa ili u vezi sa vašom upotrebom naše veb stranice, vašim kršenjem Uslova ili postavljanjem ili prenosom bilo kog materijala na veb lokaciji ili putem nje, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koja treća strana koja tvrdi da bilo kakve informacije ili materijali koje ste obezbedili krše bilo koja vlasnička prava treće strane.

11. Ceo ugovor

Uslovi i svi dokumenti izričito navedeni u njima predstavljaju celokupan sporazum između vas i nas u vezi sa predmetom Uslova i zamenjuju svaki prethodni sporazum, razumevanje ili dogovor između vas i nas, usmeni ili pismeni. I vi i mi shvatamo da se prilikom ulaska u ove Uslove ni vi ni mi nismo oslanjali na bilo kakvo zastupanje, preduzimanje ili obećanje dato od strane drugog ili koje se podrazumeva iz bilo čega što je između vas i nas napisano pre takvih Uslova, osim ako je izričito navedeno u Uslovima.

12. Odricanje

Naš propust da primenimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu Uslova neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe. Naše odricanje od bilo kog neizvršenja neće predstavljati odricanje od bilo kog narednog propusta. Nijedno odricanje od nas nije efektivno ukoliko vam ga ne dostavimo u pisanoj formi.

13. Naslovi

Svi naslovi i naslovi ovde su samo za praktičnost.

14. Razdvojivost

Ako bilo koja odredba Uslova utvrdi bilo koji nadležni organ da je nevaljana, nezakonita ili neprovediva, takva odredba će se u toj meri odvojiti od preostalih Uslova, koji će i dalje biti važeći i izvršni u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

15. Merodavno pravo

Svi sporovi nastali usled ili u vezi sa Uslovima, Politikom privatnosti, upotrebom naše veb stranice ili naših proizvoda ili usluga ponuđenih na našoj veb stranici biće rešeni u skladu sa rumunskim zakonima bez obzira na kolizijska pravila. Svi sporovi, radnje ili postupci u vezi sa Uslovima ili vašim pristupom ili upotrebom naše veb stranice moraju se podneti pred sudovima grada Beograda.

Ilija Mirovic PR, Medvedja bb, Medvedja, Srbija
 i neopozivo pristajete na isključivu nadležnost i mesto takvih sudova.

 

16. Pitanja ili nedoumice

Molimo vas da nam pošaljete sva pitanja, komentare i povratne informacije na hello@bookeez.rs